Resursno Orijentirana Ekonomija

from by Abergaz

/

lyrics

(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Osjećam u zraku odvratan smrad
Da, sigurno je kapital
Umotvorina elite društva – koju je pregazila evolucija
Taj aparat kojem je istekao rok trajanja

Pa sada na smrad stavljaju dezodorane
Dok olupina ispod sve više trune
Umjesto da izgradimo sustav novi
Jahači ovoga igraju monopoly

"Sada posjedujem
Sve parcele
Gradit ću pokolje
I hotele
Završit ćeš u hipoteci
Jer na mojim poljima
Nećeš ni disati
Bez da mi platiš"

Monetarni sustav ima ogromni problem
Ako se tržište ne širi, onda se urušava
A kako rat apsolutno svemu ruši cijenu
Također otvara i tržište proizvodu

Privreda velesilama najbolje raste
Kada po planeti padaju granate
Na burzi se najbolje trguje udjelima
Dok se većina međusobno ubija
A ljudi u očaju propagandu puše
Koja im govori da nema boljeg načina
A naravno da ima i ono se zove
Resursno Orijentirana Ekonomija

Ona šalje novce, u prošlo vrijeme
Jer dovodi rješenje, u kojem nisu potrebni
Jer danas imamo pristup tehnologiji
Koja monetarni sustav nadilazi

To nije samo ideja
Nego i smjernica

Da sa socio-znanstevno
-analitičke strane
Pristupimo potrbama i problemima

Sa ciljem da stvorimo
Okruženje društveno
U kojem zapravo
Čovjek napreduje

Prema suživotu
Bez granata
U kojem je smatranje
Vrjednije od mišljenja

Da!
To je zapravo sustav
U kojem se stavlja
Razum ispred vjerovanja

Ne – to nije utopija

Samo zato što prije
Ostvareno nije
Ne znači da je i
Sada nemoguće

Pogledaj primjere
Električne energije
I tisuća i tisuća drugih otkrića

Čovjek se mijenja
Samo u dva slučaja
Kada osjeti potrebu sam
Odnoso kada ga
Situacija natjera

Koliko je potrebno svjetskih ratova
Da shvatiš koji je njihov pokretač

Ma kakva politika, ona je samo kurva
Svodnik je monetarni sustav

(Eng.:"Resource Based Economy")
I am feeling in air, terrible smell / Yes, it must be capital / Brainchild of society elite – which was overran by evolution/ That machine which has expired / So now on smell they are puting deodorant / While wreck is rotting more below / Instead that we build new system / Riders from this one are playing Monopoly / "Now I have all the fields - I’ll build massacres and hotels - You will end up in the mortgage - Because on my fields, you’ll not even breathing - without paying that to me!" / Monetary system has a huge problem / If market isn’t spreading than it collapses / A beacuse war is chrashing on everything price / It is also opening market for product / Economy to major power is rising best / When are grenades falling on planet /
On stock market is best trading with shares / While majority is killing each other / People in despair are sucking propaganda / That is telling them that there is no better way / But of course it does and its name is / Resource Based Economy / It is sending money to the pust times / Because it is bringing a solution in which we don’t need them / Because we today have access to technology / Which rises above monetary system / That is not only idea / But also a guideline / That from social, analytical and scientific aspect / We approach to needs and problems / With goal to create / A social enviroment / Where human is actually advancing / Toward the coexistence / Without grenades / Where is the consideration / More valuable than opinion / Yes! / That is in fact a system / In which the reason is in front of the beliefs / No - that is not utopia / Just because before isn’t realised / It doesn’t mean it is impossible now / Look at the examples of electricity / And thousands and thousands of other discoveries / Human is changing / In only to cases / When he (or she) feel the need / Apropos when situations makes him to / How many more wars do you need / So that you can realise who is actually starting them? / Politics? It is just a whore / Pimp is the monetary system

credits

from Minimalizam Megalomanije, track released June 12, 2012
Lyrics: Njec, Music: Njec, Abergaz

tags

license

about

Abergaz Zagreb, Croatia

Founded on March 7th, 2006 at 9 p.m. in Zagreb, Croatia, by Njec Hranjec. Contact mail is abergazpunk@gmail.com
Cheers!

contact / help

Contact Abergaz

Streaming and
Download help

Shipping and returns