Minimalizam Megalomanije

by Abergaz

supported by
/
1.
2.
02:14
3.
4.
5.
6.
03:40
7.
8.
(free) 01:24
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
03:08
17.
02:58

about

After in total three years of making, album is released via our DIY label, digitaly here on bandcamp, and analogly on cassetes at June 17th 2012. For tape ordering, contact us on abergazpunk@gmail.com .
Every song is recorded in ZG-Zvuk studio in Zagreb, by Hrvoje Prskalo.

Abergaz line up, nowdays is:
Njec Hranjec (vocals, bas guitar)
Vladd Ališić (guitar)
Matija Prelec (drums)

...and month after album release, Dave Kalebić joined on bass guitar, and Njec Hranjec focused only on 'throat-job' while performing.

Special thanks to Dario Ljubić, our ex drummer, who recorded drums on every recording for this album before 2012.

credits

released June 17, 2012

Lyrics: Njec
Music: Njec & Abergaz; except 7th track "Antipolitičan": VladD & Abergaz

tags

license

about

Abergaz Zagreb, Croatia

Founded on March 7th, 2006 at 9 p.m. in Zagreb, Croatia, by Njec Hranjec. Contact mail is abergazpunk@gmail.com
Cheers!

contact / help

Contact Abergaz

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Track Name: Minimalizam Megalomanije
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)

Znanje osim što je posljedica svijesti
Također je i prašina, na koju se veže
Bakterije, gljivice, a bome i plijesni
Od kojih je teško plemenite odrediti

Potrebno je razum stavit ispred vjerovanja
Da bismo došli do pravoga zaključka
Nama je potreban
Minimalizam megalomanije

Nama je potreban
Nama je potreban
Nama je potreban
Nama je potreban

(ENGLISH TRANSLATIONS:"Minimalism Of Megalomany")

Knowledge, beside it is a consequence of awareness
It is also a dust, on wich binds
Bacteria, fungus and mold
From wich are difficult to define the nobel ones

It is necessary to put reason ahead of belief
To reach a true conclusion
We need
Minimalism of megalomany

We need
We need
We need
We need
Track Name: Pankenroler
(TRANSLATIONS TO ENGLISH LANGUAGE BELOW ORIGINAL LYRICS!!!)

Možda sam brz
A možda sam spor
Izvan tona i tempa...možda
Ali sigurno znam

Da sam pankenroler, pankenroler....
Izvan svake stroge definicije

Da sam pankenroler, pankenroler....
Što se razara i stvara

Izvan tvoje svijesti
Ja sam izvan normale
Ali ne ja nisam lud
Nego ja sam, nego ja sam...

Pankenroler, pankenroler....
Izvan svake stroge definicije

Ja sam pankenroler, pankenroler....
Što se razara i stvara

O da!

Ja sam onaj što razmišlja
I zato postoji(m)
Onaj što preispitat
Sebe ne boji

Onaj što se trudi
Živjet' punim plućima
Jer drugačije
Nema mi smisla

Ja sam onaj što razmišlja
I zato postoji(m)
Onaj što preispitat
Tebe ne boji

Ja sam nihilista
Što glupost razara

------------------------------------------------
Punk-and-roller (orginal: Pankenroler)
------------------------------------------------
Maybe I am fast
Maybe I am slow
Outside tone and tempo - maybe
But I surely know

That I am - Punk-and-roller, Punk-and-roller
Punk-and-roller, Punk-and-roller
Punk-and-roller, Punk-and-roller
Outside every strict definition

That I am - Punk-and-roller, Punk-and-roller
Punk-and-roller, Punk-and-roller
Punk-and-roller, Punk-and-roller
That destroys and creates itself

I am outside your consciousness
I am outside normality
But no, I am not insane
Instead - I am, I am

Punk-and-roller, Punk-and-roller
Punk-and-roller, Punk-and-roller
Punk-and-roller, Punk-and-roller
Outside every strict definition

I am - Punk-and-roller, Punk-and-roller
Punk-and-roller, Punk-and-roller
Punk-and-roller, Punk-and-roller
That destroys and creates itself

O - yeah! O YEAH!

*****guitar solo*****

I am the one that thinks
And because of that exists
I am the one that isn't afraid
To question myself

The one that is trying
To live his life to the fullest
Because other ways
Doesn't make sense (to me)

I am the one that thinks
And because of that exists
I am the one that isn't afraid
To question YOURSELF

I am nihilist - that destroys stupidity - AAAAAAaaaaaaa!
Track Name: Ne seri si u bradu nego kreni
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)

Sa tobom uvijek ista priča
Treba ovo, treba ono
Sa tobom uvijek ista priča
Ali nigdje tih djela

AAAAAAA
Ajd ne seri nego kreni
AAAAAAA
Ne seri si u bradu nego kreni
AAAAAAA
Ajd ne seri nego kreni
AAAAAAA
Nešto konkretno pokreni

Sa tobom i dalje ista priča
Treba ovo, treba ono
Sa tobom i dalje ista priča
Ali nigdje tih djela

AAAAAAA
Ajd ne seri nego kreni
AAAAAAA
Nešto konkretno pokreni
AAAAAAA
Ajd ne seri nego kreni
AAAAAAA
Izlazi iz birtije van

AAAAAAA
Sa tobom i dalje ista priča
AAAAAAA
Ali nigdje tih djela
AAAAAAA
Ajde se pokreni
AAAAAAA
Ili u skokovima odjebi!!!

(ENGLISH TRANSLATIONS:"Don't just talk, do something")

With you always same story
It should this, it should that
With you always same story
But nowhere that doings

AAAAAAA
Don't just talk, but go
AAAAAAA
Don't just talk, do something
AAAAAAA
Don't just talk, but go
AAAAAAA
Start something tangible

With you same story continues
It should this, it should that
With you same story continues
But nowhere that doings

AAAAAAA
Don't just talk, but go
AAAAAAA
Start something tangible
AAAAAAA
Don't just talk, but go
AAAAAAA
Go outside from tavern

AAAAAAA
With you same story continues
AAAAAAA
But nowhere that doings
AAAAAAA
Start something doing
AAAAAAA
Or fuck off away!!!
Track Name: LOL generacija
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Ovdje teško da se funkcionira
Jer svi su mrtvi-pijani
Od droge, muka, reklama
Vječito razbijeni

Pred svoje ekrane
Konstantno zabijeni
Ne bi li nešto
Slučajno propustili

Jesi li vidio klip?
I status na društvenoj mreži?
Znaš li da živimo u vremenu
U kojem se sve bilježi

Jer ovo je

LoooooooooL – generacija
LoooooooooL – generacija
LoooooooooL – generacija
LoooooooooL – nije zajebancija

Informacije i fore
Prenose se internetom
U tolikoj mjeri i brzini
Da nema smisla biti offline

Hahahahaha

I tako dok smo mi, toliko
Tehnološki napredni
Da ona zapravo koristi nas
Drugi ljudi umiru od gladi

Kakvog li apsurda!!!

***
(ENGLISH TRANSLATION: "LOL generation")
Here is difficult to function
Because everyone is dead-drunk
From drugs, torments, advertisements
Always wasted

In front of their screens
Constantly sticked
So that they dont something
Accidentally miss

Have you seen clip?
And status on social network?
Do you know that we are living in times
Where everything is recording

Because this is

LoooooooooL – generation
LoooooooooL – generation
LoooooooooL – generation
LoooooooooL – it is not a joke

Informations and gags
Are transfering via internet
In so much quantity and speed
That there is no point in being offline

Hahahahaha

And while we are so
Technologically advanced
That it is actually using us
Other people are dying of hunger

What an absurd!
Track Name: Etiketa Nacionalnosti
(ENGLISH TRANSLATIONS ARE BELOW ORIGINAL LYRICS)
Nisam se ni rodio
A već sam etiketu dobio
Etiketu nacionalnosti

I sve ono i dobro i loše
Što sa sobom nosi
Svaki onaj stereotip

Bojali mi krv
U boje svoje zastave
Zidali me u svoje zidove

Ali ne to nisu moje granice
NeeeeeeeEEeEEeeE
Moja svijest
Daleko šira je

I tako kroz život me prati
Osim mojih dijela
Moje jebeno podrijetlo

Tu nema ponosa
Nego predrasuda
Zbog spleta okolnosti lokacije duše

Zato...

Ne bojajte mi krv
U boje svoje zastave
Jer ja razaram
Vaše Zidove

Jer ne želim
U ljubavi zemljopisne granice

Jer ne želim biti
Izdiktirane namjene

(bass solo)

Ponos je u dijelima
A ne u podrijetlu

Sreća je u slozi
A ne u zavadi

SHVATI!!!
--------------------------------------------------
(On English, the title is "Etiquette of nationality")

I wasn't even born
And I've already got a etiquette
Etiquette of nationality

And all that good and bad
That comes together with it
Each that stereotype

They colored my blood
To colors of their flag
They built me
In their walls

But no, that are not my limits
Nooooooooooo
My awareness
Is far wider

And so, through life follows me
Beside my actions
My fucking origin

In there is no pride
But prejudice
Because of circumstance of location of the soul

So...

Don't color my blood
To colors of your flag
Because I am destroying
Your walls (around me)

Because I do not want in love
The geographical boundaries

Because I do not want to be
In dictated purpose

(bass solo)

Pride is in the actions
And not in the origin

Happiness is in harmony
And not at feuds

REALIZE!
Track Name: Zagreb
(English translations are below original lyrics!)

U ljubavi nemam
Zemljopisnih granica
Jer one mi smetaju
U ljubavi prostora

Zato mene
Užasno smeta
Kada vidim što radite
Od Zagreba

Nekada grad kulture
Danas ponovno torture
Pune modernih
Vlastelina

Čiji kmetovi su
Vječito podjeljeni
U apatiji
Zarobljeni

Zar je ovo Zagreb?
Zar je ovo Zagreb?
Zar je ovo Zagreb?
Ma ovo je ZaKurac!

Zar je ovo Zagreb?
Zar je ovo Zagreb?
Zar je ovo Zagreb?
Ma ovo je ZaKurac!

Ovo više nije grad otvorenih vrata
Nego ćelija

Puna kriminala, puna zlotvora
Zatvorenih umova

A ja sanjam onaj grad
Iz perspektive djeteta
Da bude zaigran

Da ponovno diše
I neke dobre priče piše
da među žiiivee, vraaati see

Jer sada umire
Zatvarate mu dišne puteve
Polako guši se
Bez kisika ostaje

Zagrebe otvori se!
Zagrebe molim te!!
Zagrebe otvori se!
Za sve ljude dobre namjere

Nedaj da te ovi drugi uguše!

(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW)

In love I don't have
Geographical boundaries
Because they bother me
In loving space

That is why
Bothers me terribly
When I see what are you doing
With Zagreb - WITH ZAGREB

Once town of culture
Today again (town of) torture
Full of modern
Lairds

Čiji kmetovi su
Whose peasants are
In apathy
Trapped

Is this the Zagreb?
Is this the Zagreb?
Is this the Zagreb?
This is crap!

Is this the Zagreb?
Is this the Zagreb?
Is this the Zagreb?
This is crap!

This is no longer a city of open doors
But cell

Full of crime, full of evildoers
and closed minds

And I dream of the city
From the perspective of a child
That is playful

That breaths again
And that is writing some good stories
That among living, it comes back

Because now is dying
You are shutting down his airways
It is slowly chocking
Without oxygen remains

Zagreb open up!
Zagreb please!!
Zagreb open up!
For all the people of good intentions

Don't let that others to choke you!
Track Name: Antipolitičan
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)

Od kada sam shvatio da Aristotel laže
Da politika nije za dobrobit sviju
Da ona je kulisa za korist elite
Bolestan način društvenoga djelovanja

Krenuo sam tražiti lijek
I našao ga, čini se

Umjesto da se trudim dogme slijediti
Radije pokušavam iste razumijeti
Umjesto da se trudim riječnik sažeti
Radije ga, po potrebi, idem širiti

Zato kažem da ja sam
Antipolitičan

Protiv dogmatiziranja djelovanja
Protiv tih kanala, protiv propadanja

***
(song title translated: Antipolitical)

Since I realized that Aristotle is lying
That politics is not for the benefit of all
That it is a backdrop for the benefit of elite
Sick way of social activity

I started looking for a cure
And I found it, it seems

Instead of trying to follow the dogmas
I am rather trying to understand the same
Instead of trying to summarize the vocabulary
I prefer to if necessary, go to expand it

That's why I say that I am
Antipolitical

Against dogmatising activities
Against these channels, against decay
Track Name: Stereotipni Hrvati
UPOZORENJE: Da se shvati značenje pjesme, potrebno je koristiti vlastiti mozak i pročitati/čuti cijeli tekst koji je otpjevan u ovoj pjesmi!

WARNING: To understand the meaning of song it is necessary to use your own brain and to read/hear all lyrics that are singed in this song!

(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
***
Pravi Hrvati - to smo mi!
Za dom - spremni!
Primitivni smo katolici!
Za dom - spremni!
Predrasude su nam kultura!
Za dom - spremni!

I uz Thompsona i cajke
Psujemo BOGA i MAJKE
I ponosno kličemo
Za dom - spremni!

Iza krinke sloge smo
Za svoje dupe lijeni
Od stoljeća sedmog
Politički izjebeni
Dok se prava sranja
Odvijaju u pozadini

A narod uz Thompsona i cajke
Psuje BOGA i MAJKE
I ponosno kliče
Za dom - spremni!

Jer mi smo kreteni
Pasivni imbecili
Odlično roblje
Odvratni vladari

A ni na ostatku planete
Situacija nije ništa bolja
Previše je idiota
Željno pokolja

AAAAAaaaaaaaa
A meni se to GADI!!!

(instrumental)

Umjesto da razmišljaš SVOJOM glavom
Ti si još jedan - stereotip!
Još jedna marioneta, koja tvrdi
Da je to njen - odabir
***
(ENG. TRANS. OF TITLE:'Stereotypical Croats')

Real Croats - that are we!
For homeland - ready!
We are primitive Catholics!
For homeland - ready!
Prejudices are our culture!
For homeland - ready!

And with Thompson*
(*popular Croatian ultra-patriotic singer)
and cajke**
(**very primitive (turbo)folk music from ex-Yu area)
We are cursing GOD and MOTHERS
And proudly shouting
For homeland - ready!

Behind the mask of unity
We are for our asses lazy
From 7th century
Politically fucked-up
While real shits
Are developing in background

While people are with Thompson*
(*popular Croatian ultra-patriotic singer)
and cajke**
(**very primitive (turbo)folk music from ex-Yu area)
Also cursing GOD and MOTHERS
And proudly shouting
For homeland - ready!

Because we are cretins
Passive imbeciles
Excellent slaves
Disgusting rulers

And even on rest of the planet
Situation is nothing better
There are too many idiots
Who want massacre

AAAAAaaaaaaaa
And that is DISGUSTING to me!!!

(instrumental)

Instead that you think with YOUR head
You are just another - stereotype!
Another marionette, that is claimng
That, it is her choice
Track Name: Dogovorili su rat 90ih
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Dok su se ljudi ubijali
Vođe su uz rakiju
Skupa tenis igrali
Na dvorovima se družili
U Hypo banci novce prali
Ljudima, oružjem, drogom
Trgovali

48 puta uživo i
Dnevno telefonom
Od početka devedesetih
Franjo i Slobo su se družili
Govnari prokleti
Ma o čemu su pričali?
Govnari prokleti
Rat su dogovorili!

Gledam snimke u arhivu
Gdje se skupa grohtom smiju
Dok ljudi na fronti ginu
Ovi feudalizam stvaraju
Kojeg nije birga za kmetove
Pa su prodali tuđe živote

Svak čast ljudima
Što brane živote od smrti
Ali u ratu je samo
Investitor pobjednik

(ENGLISH TRANSLATION:"They arranged war in the 90s")
While people were killing each other / Leaders were with brandy / Together tennis playing / On the palaces, they were hanging out / They were washing money via Hypo bank / And also traded with people, guns and drugs / 48 times in live and / On daily base via telephone / From beginning of 90s / Franjo Tuđman and Slobodan Milošević were hanging out / Fuckin' bastards / About what they were talking? / Fuckin' bastards / They arranged war / I am watching recordings in archives / Where they are together laughing out loud / While people are dying on the front / They are creating feudalism / Which doesn't care for its peasants / So they sold other people lives / Honor to the people / That are defending life from the death / But in war is only / Investor winner
Track Name: Mržnja kaže da se pobijete svi
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Mrze se razne
Dogmatične strane
A bome sa njima
I poslušne mase
Kada bismo njen opseg analizirali
U sve pore društva
Mi bismo dosegnuli
A ako pitaš mržnju
Što se nalazi u meni
Ona smatra da vi
Ste svi kreteni
Pa u naletu bijesa
Kada razum popusti
Ponekad glasno
Ona izusti

"Zašto se ne biste pobili svi?!?"
"Kada već odbijate skupa živjeti!!!"
"Kada ste toliko netrpeljivi!"

Ma nemoj, nemoj, nemojmo ljudi
Slušati to, govno u sebi
Kada zapravo tražimo svi
Razumijevanje

Zbog čega onda puniš se mržnjom
Kada ti zapravo nedostaje ljubav
Shvati da na ovom svijetu svi smo skupa
I da nas razdvaja neterpeljivost glupa

Osjećaj zajedništva
U jebenoj mržnji
Stvara ti potreban
Privid ljubavi
Poput heroina
Isprva diže u nebesa
Ali još brže ti odnosi
Dušu iz tjelesa

(Eng.:"Hatred suggests that you should kil each other")
In hatred are many / Dogmatic sides / And together with them / Obedient masses / If we analyse its range / To all pores of society / We wil reach / And if you ask hatred / That is in me / It consider that you are all cretins / And in wave of rage / When reason is weak / Sometimes it loudly shout, from it self it speak: “Why don’t you all, kil each other?” / “When you already refuse to live together!” / “When you are so bigoted!” / Don’t - don’t - people don’t listen to that crap in ourselves / When we are all seeking - for understanding!! / Why are you then filing with hatred?? / When you are actualy missing love! /
Understand that we are all together in this world! / And that this stupid bigotry is destroying as all! / Sense of community / In fucking hatred / Creates these required / Illusion of love / Like a heroin / At first it brings you to the sky / But it much faster / Drain your soul from your body
Track Name: Ti si protiv LGBITQ
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)

Ti si protiv ljudi koji su dio
LGBITQ populacije
I trpaš ih u isti koš
Tamo gdje i pedofile

Jer si osoba koja ne shvaća
Razliku između biološkog koda
I silovanja djece
Jer ona nemaju seksualnu svijest

Ma ustvari se bojiš
Što će ljudi reći
Što će ljudi reći
Ako priznaš što te privlači

Ma ustvari se bojiš
Reakcije ljudi
Reakcije ljudi
Ako priznaš što te privlači

I onda se furaš
Na moral kamenoga doba
Iza kojeg skrivaš
Svoje pravo lice

(ENGLISH TRANSLATIONS:"You are against LGBITQ")

You are agianst people, that are part of
LGBITQ population
And you are throwing them in the same basket
Where you also put pedophiles

Because you are person that doesn't understand
Difference between biological code
And molesting children
Because they don't have sexual awareness

You are actually afraid
What will people say
What will people say
If you admit what is attracting you

You are actually afraid
Reaction of people
Reaction of people
If you admit what is attracting you

And than you are folowing
The moral from the stone age
Behind you are hiding
Your trully face
Track Name: Vrijeme nas zove
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Propadaju poslovi i sve što dobro je
Ololololoooooooooololo
Teško više da se ide i na prosvjede
Onononononooooooooo
Većina sjedi samo pred ekranom doma
Dooooooomaaaaaaaaaaaa
I gleda kako širi se koma
Koooooooomaaaaaaa

Ajmo ljudi
Vrijeme nas zove
Krenimo zajedno
U promjene nove

Zar vam nije
Dosta ovog jada?
Zar ne želite
Živjet bolje od sada
aaaaaaaaaaaaa

Ajmo vrijeme je
Zar ne vidite?

Da - poslovi se gase
A inflacija raste
Da pouka iz povijesti
Vrlo jasno kaže, da

Nema politike dovoljno čiste
Da direktna akcija - jedino pomaže!

Da ste autoriteti
Jedino sami sebi
Zato se i obraćam
Ravno prema tebi

Da skupa udružimo snage
I shvatimo da vrijeme je!!!

Aaaaaaaaa

Ajmo ljudi
Vrijeme nas zove
Krenimo zajedno
U promjene nove

Zar vam nije
Dosta ovog jada?
Zar ne želite
Živjet bolje
ODMAH SADA!

***
(ENGLISH TRANSLATION: "Time is calling us")
Jobs are failng together with everything good
Ololololoooooooooololo
It is hardly that anyones are going to protest
Onononononooooooooo
Majority only sits in front of their screens at home
At hoooooomeeeeeeeee
While watching how disaster is spreading
Disasteeeeeeerr

Let's go people
Time is calling us
Let's go together
Into new changes

Aren't you fed up
With all this misery?
Don't you want
To live better, starting now?
aaaaaaaaaaaaa

C'mon - it is time
Don't you see?

That - jobs are shuting down
And inflation rises
That lesson from history
Very clearly stats, that

There is no politics, that are pure enought
That direct action - only helps!

That you are authority
Only to yourself
That is why I am speaking
Directly toward you

So we can join our power
And figure out that time is now!!!

Aaaaaaaaa

Let's go people
Time is calling us
Let's go together
Into new changes

Aren't you fed up
With all this misery?
Don't you want
To live better - right now!!!
Track Name: Resursno Orijentirana Ekonomija
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Osjećam u zraku odvratan smrad
Da, sigurno je kapital
Umotvorina elite društva – koju je pregazila evolucija
Taj aparat kojem je istekao rok trajanja

Pa sada na smrad stavljaju dezodorane
Dok olupina ispod sve više trune
Umjesto da izgradimo sustav novi
Jahači ovoga igraju monopoly

"Sada posjedujem
Sve parcele
Gradit ću pokolje
I hotele
Završit ćeš u hipoteci
Jer na mojim poljima
Nećeš ni disati
Bez da mi platiš"

Monetarni sustav ima ogromni problem
Ako se tržište ne širi, onda se urušava
A kako rat apsolutno svemu ruši cijenu
Također otvara i tržište proizvodu

Privreda velesilama najbolje raste
Kada po planeti padaju granate
Na burzi se najbolje trguje udjelima
Dok se većina međusobno ubija
A ljudi u očaju propagandu puše
Koja im govori da nema boljeg načina
A naravno da ima i ono se zove
Resursno Orijentirana Ekonomija

Ona šalje novce, u prošlo vrijeme
Jer dovodi rješenje, u kojem nisu potrebni
Jer danas imamo pristup tehnologiji
Koja monetarni sustav nadilazi

To nije samo ideja
Nego i smjernica

Da sa socio-znanstevno
-analitičke strane
Pristupimo potrbama i problemima

Sa ciljem da stvorimo
Okruženje društveno
U kojem zapravo
Čovjek napreduje

Prema suživotu
Bez granata
U kojem je smatranje
Vrjednije od mišljenja

Da!
To je zapravo sustav
U kojem se stavlja
Razum ispred vjerovanja

Ne – to nije utopija

Samo zato što prije
Ostvareno nije
Ne znači da je i
Sada nemoguće

Pogledaj primjere
Električne energije
I tisuća i tisuća drugih otkrića

Čovjek se mijenja
Samo u dva slučaja
Kada osjeti potrebu sam
Odnoso kada ga
Situacija natjera

Koliko je potrebno svjetskih ratova
Da shvatiš koji je njihov pokretač

Ma kakva politika, ona je samo kurva
Svodnik je monetarni sustav

(Eng.:"Resource Based Economy")
I am feeling in air, terrible smell / Yes, it must be capital / Brainchild of society elite – which was overran by evolution/ That machine which has expired / So now on smell they are puting deodorant / While wreck is rotting more below / Instead that we build new system / Riders from this one are playing Monopoly / "Now I have all the fields - I’ll build massacres and hotels - You will end up in the mortgage - Because on my fields, you’ll not even breathing - without paying that to me!" / Monetary system has a huge problem / If market isn’t spreading than it collapses / A beacuse war is chrashing on everything price / It is also opening market for product / Economy to major power is rising best / When are grenades falling on planet /
On stock market is best trading with shares / While majority is killing each other / People in despair are sucking propaganda / That is telling them that there is no better way / But of course it does and its name is / Resource Based Economy / It is sending money to the pust times / Because it is bringing a solution in which we don’t need them / Because we today have access to technology / Which rises above monetary system / That is not only idea / But also a guideline / That from social, analytical and scientific aspect / We approach to needs and problems / With goal to create / A social enviroment / Where human is actually advancing / Toward the coexistence / Without grenades / Where is the consideration / More valuable than opinion / Yes! / That is in fact a system / In which the reason is in front of the beliefs / No - that is not utopia / Just because before isn’t realised / It doesn’t mean it is impossible now / Look at the examples of electricity / And thousands and thousands of other discoveries / Human is changing / In only to cases / When he (or she) feel the need / Apropos when situations makes him to / How many more wars do you need / So that you can realise who is actually starting them? / Politics? It is just a whore / Pimp is the monetary system
Track Name: Valovi Monetarnog Sustava
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS)
Raspala se bila i ova partija
Jer su male vođe - izgubile velikoga
Pa je u egotripu demagogija
Stvorena nova oligarhija
Na račun krvi naroda
Jer se odjebalalalaa

Neka nova SFRJ brate
Neka nova SFRJ sestro
Neka nova SFRJ brate
Neka nova SFRJ-još jedna prevara
Na račun mase
Da bi se moć
Ponovno slijevala

Ratovi se vode jedino zbog interesa
Da se eliti napuni kasa
Dok se ideologijom, ispire masa
Jer nema krađe globalne, bez lokalne podrške
Pa sada da si prošire tržište
Kažu da nama opet treba

Neka nova UNIJA brate
Neka nova UNIJA sestro
Neka nova UNIJA brate
Neka nova UNIJA – kriminala
Da bi pare išle dalje
U svoje valove
Zavaditi će struje
Jer inače bi mase
Postale svjesne
Da svi smo dio
Istoga mora

A to govnu ne odgovara

Zar ne shvaćaš da oni plutaju na nama?
********************************
(ENGLISH TRANSLATION: 'Waves of Monetary Economy')

This party also got broke up
Because the small leaders - lost the big one
So in the ego trip of demagogy
Is created new oligarchy
At peoples blood expense
Because it was rejected

Some new Yugoslavia brother
Some new Yugoslavia sister
Some new Yugoslavia brother
Some new Yugoslavia - another scam
On expense of mass
So that power can
Again pour

Wars are leading, only beacause of interest
For elite to fill their treasury
While with ideologies, is washing mass
Because there is no global crime, without local support
And now to expand their market
They say that we need again

Some new UNION brother
Some new UNION sister
Some new UNION brother
Some new UNION – OF CRIME
So that money can go on
In it's waves
They will alienate the streams
Because otherwise will masses
Become aware
That we are all the parts
Of the same sea

And that doesn't suit to piece of shit

Don't you get it - that they are floathing on us?
Track Name: Vođenje ljubavi usred trećeg svjetskog rata
(ENGLISH TRANSLATIONS BELOW ORIGINAL LYRICS!!!)

Ma ti si totalno - razvaljena
Ma ti si totalno - sabijena
Nema toga što nisi
U sebe ubrizgala
A još se uvijek držiš
Na svojim nogama

A ja padam x8

Nije dušo to od pića
Nego zbog granata
Zbog ovog šugavog
Trećeg svjetskog rata

Kojeg sam pokušao spriječit
Ali sam bio premali
Pa za moje riječi
Nitko nije htio da mari

Ma 'ko ih jebe - tako im i treba
Za sve su ionako sami krivi
Ajmo mi dušo iskoristiti vrijeme
I izađimo van, dok smo živi

I vodijmo ljubav usred kratera mržnje

Činijmo sreću, usred tuge

Inatijmo život u smrti rata

Ma samo još jednom da ti zagrlim tijelo!!!

Aaaaa!

***
Making love during World War 3

You are so - fucked up
You are so - wasted
There is not a thing that you haven't
Injected to yourself
And you are still holding
On your own legs

And I am falling x8

No honey, that is not because of drinks
But because of grenades
Because of this lousy
World war three

That I tried to stop
But I was too little
So, for my words
Nobody wanted to care

But fuck them - they deserve it
All that is their fault anyway
C'mon honey, let's fulfill our time
And let's get out, until we are still alive

Let's make love in the crater of hatred

Let's make happiness in the midst of sadness

Spite the life in the death of war

Just let me hug your body one more time!!!

Aaaaa!
Track Name: Iskra
(ENGLISH TRANSLATIONS ARE BELOW ORIGINAL LYRICS)
Hej ti ljubavi
Zašto - zašto drhtiš?
Hej ti ljubavi
Molim te, ma budi hrabra!

Shvati da - strah je suvišan
Da ti mrak - ne može ništa
Jer ti - ti si svjetlo

Shvati da - strah je suvišan
Da ti mrak - ne može ništa
Jer ti - ti si svjetlo

Hej ti ljubavi
Molim te - nemoj se predati!
Hej ti ljubavi
Molim te - nastavi sa mnom!

Shvati da - strah je suvišan
Da ti mrak - ne može ništa
Jer ti - ti si svjetlo

Shvati da - strah je suvišan
Da ti mrak - ne može ništa
Jer ti - ti si svjetlo

Zašto umiru ljudi, a ne nepravda? x4
Zašto umireš ti, a ne nepravda? x4

(Eng.:"Spark")
Hey you, you my love / Why are you shakeing / Hey you, you my love / Be brave / Understand that / Fear is useles / That dark / Can’t do you anything / Because you - you are the light! / Understand that / Fear is useles / That dark / Can’t do you anything / Because you - you are the light! / Hey you, you my love / Please don’t give up / Hey you, you my love / Please continue with me / Understand that / Fear is useles / That dark / Can’t do you anything / Because you - you are the light! / Understand that / Fear is useles / That dark / Can’t do you anything / Because you - you are the light! / (instrumental break) / Because you - you are the light! / (instrumental break) / (Why are dying people, and not injustice?) x4 / (Why are dying you , and not injustice??) x4
Track Name: Nintendo
Dosta često budem sjeban
Od cijeloga ovog svijeta
Jer vidim da je đavao, zapravo
Zla ljudska namjera
Što uništava maštu
Svakoga čovjeka

Pa dok punim svoje kapacitete
Često hrlim u ruke raja
Gdje sreća nije samo u snovima
Nego je i iznad jaja

Kreativni čovjek
Zapravo je dijete
Koje je preživjelo
Odrastanje
O da! O da!
O da - to je istina!

Dok punim svoje kapacitete
Često hrlim u ruke raja
Gdje sreća nije samo u snovima
Nego je i iznad jaja
Dok punim svoje kapacitete
Često hrlim u ruke raja
Realnost je - virtualna
A emocija prava!!!

(Nintendo in Japanese means "in heaven hands", here are the English translations)

Very often I am fucked up
From all this world
Because that I see that devil is, actually
Evil human intention
That destroys imagination
In every human being

So while I am charging my capaties
Often I travel to heaven's hands
Where happiness isn't just in dreams
But also above balls

Creative person
Is in fact a child
That survived
Growing up
Oh yes! Oh yes!
O yes - that is true!

While I am charging my capaties
Often I travel to heaven's hands
Where happiness isn't just in dreams
But also above balls
While I am charging my capaties
Often I travel to heaven's hands
Reality is virtual
But emotion is real!!!